Продуктов дизайн

 

 

Имате идея за уникален продукт, но изпитвате затруднения при визуализирането и формоизграждането му? Екипът ни от експерти е готов да Ви помогне при всеки един етап от реализацията на вашата идея. Заповядайте да обсъдим възможностите, които можем да ви предложим, така че продуктът Ви да има съвършен дизайн.

 

Продуктовият дизайн е термин в областта на маркетинга и бизнеса, който е свързан с ефикасното и ефективно генериране и развиване на идеи в рамките на процес, водещ до разработването на нови продукти.

 

Ако е нужно, се стартира с генерирането на идея, за което на помощ идват нашето въображение, наблюдение и проучване.

 

Подробното проучване на предимствата и недостатъците на вече съществуващите подобни продукти, може да е ключа към успеха и не трябва да се подценява.

 

Продуктът се съобразява с модерните тенденции на пазара или пък решава конкретна задача. Следващата стъпка е така наречената „мозъчна атака“ (brainstorming), което е групова техника за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за повишаване на творческото мислене.

 

Екипът ни, работещ върху даден проект, отговаря на въпроси като „какво“, „защо“ и „как“. Решенията за дизайна възникват в отговор на потребителските нужди, развитието на концепцията, изследването на формата, ергономията, материалите и технологиите.

 

Скицирането е неизменна част от творческата дейност по дизайна на новия продукт. Съвкупността от линии, пропорции и форми, е визуалният ефект, който придобива идеята.

 

След като е уточнена приблизителната форма и дизайн, майсторим макет в мащаб, той може да е 3D принтиран или с реалните му материали. Изработваме прототип, който максимално се доближава до реалния краен продукт. Той има всички свойства, функционалности и качества като реалния продукт.

 

Когато продуктът се финализира, се изготвя подробна конструктивно-технологична документация (КТД), подходяща за изработката на продукта.

 

Ако е нужно, се правят професионални снимки и 3D фотореалистични визуализации за рекламни материали.