Проектиране

Основите, които се полагат при проектирането на  обществени и жилищни  интериори, са желанията и вижданията на клиента. Първата стъпка е запознаването с клиента и опознаването му , тъй като той е човекът, който ще използва интериора. Концепцията за дизайна е процес на съвместна работа и обсъждане. Това е основополагаща дейност за проекта, тъй като е базата, върху която ще стъпим при формоизграждането на обзавеждането.

Член на екипа ни взема лично всеки един размер от помещението за проектиране, заедно с ЕЛ и ВиК изводи. Така гарантираме, че всеки един елемент от проекта съответства реално на ситуацията към момента на вземане на размерите. Можем да ви предложим, ако е нужно, изместване на ЕЛ и ВиК изводи, както и преразпределение на някои стени за максимално оптимизиране на пространството.

След като вече съществува актуална архитектурна подложка на интериора, се започва със схематично разпределение на мебелите в мащабен план с поглед от горе. Това е важна стъпка, тъй като е база за проектирането на обзавеждането. Изготвя се схема с функционалните зони и ходови линии на жилището, защото всичко трябва да си има своето място.

Работният проект е основата на всички ремонтни дейности, затова и отделяме голямо внимание при изготвянето му – чрез подробни, точни и детайли чертежи. Прецизните чертежи са гаранция за качественото и безпроблемно изпълнение на ремонтно-строителните дейности и за пълното съответствие на мебелите и обзавеждането в проекта. Това спестява много време и свежда вероятността от грешки до минимум.

Документацията за проекта представлява набор от чертежи и спецификации на всички мебели, материали, аксесоари (лампи, килими и т.н.), Ел и ВиК схеми (на съществуващи и/или нови), чертеж за окачени тавани и други. С тази документация, клиента следва да може да осъществи проекта си 1:1 при всяка една мебелна фирма или майстор. Ние предлагаме както авторски надзор, така и пълно реализиране на проекта “до ключ”.

Накрая, но не на последно място са 3D фотореалистичните визуализации – рендери. Те пресъздават напълно формоизграждането на мебелите и цветовата комбинация на материалите в интериора. Правят се рендери за всяко помещение – толкова, колкото са необходими за придобиването на пълна представа на клиента как би изглеждал бъдещото жилище или заведение.

Предлагаме на клиентите си и 360-градусови панорамни фотореалистични визуализации за очила за виртуална реалност. Принасяме ги в бъдещето, така че да усетят интериора от проекта в пълния му блясък. Така крайната цел за обзавеждането вече е напълно ясна и може да се пристъпи към реализирането му.

В проектите си, освен че се съобразяваме с определения бюджет, но и използваме само елементи на обзавеждането, които са реално достъпни и могат да бъдат закупени или изработени. Тази стъпка гарантира, че след приключването на идейния проект, резултатът няма да се различава от одобрената от Вас 3D фотореалистична визуализация.