Сертификат за качество ISO 9001:2015

Горди сме да съобщим, че вече официално сме сертифицирани за всички дейности свързани с: Проектиране, дизайн, внедряване, производство и обслужване на мебелно оборудване и обзавеждане. Сертификатът удостоверява, че системата за управление на качеството, по която работим съответства с изискванията на ISO 9001:2015.