КТД

Конструктивно-технологичната документация (КТД) се състои от: набор от чертежи, таблици и различни документи спрямо нуждите на производството.

Ние от Love 2 Design предлагаме разработването на пълен комплект КТД в пълно съответствие с мебелното производство, за което са предназначени.

Първият документ от КТД е “Спецификация на материалите”, който е задължителен за гладкото протичане и организацията за изработка на качествена мебел. Представлява таблица, в която е описан и номериран всеки един детайл от мебелното изделие с неговите размери, бройка, материал, кант и други нужни специфики на детайла. Описва се подробно обкова за снабдяване, с каталожните му номера и марки. Изкарват се количествени сметки за общия необходим материал. В края на спецификацията на материалите се подписват съответно изготвилият документацията и проверилият я, със съответните дати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежите са неразделна част от мебелното проектиране. Добрият конструктор на мебели знае, че балансът при съставянето на качествена КТД, е вписването само на нужната и достатъчна информация, която да служи на мебелистите от производството (нито повече, нито по-малко). Чертежите са в мащаб и се състоят от заглавен чертеж, който е общият вид на мебела в трите му проекции и един 3D поглед с габаритните му размери. Посочени са със стрелки всички номера на детайли, така че да се прави по-бърза връзка между спецификацията на материалите и разположението на всеки детайл. След общия вид, следват детайлните чертежи, при които са дадени всички размери (габаритни, на отвори, на обработки по детайли и т.н.). Всеки лист е с таблица по стандарт или спрямо желанията на клиента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад и схема за разкрой на материалите се прави задължително, за да се намали разхищението на суровини и повишаването на рандемана. Този етап спестява много ресурси на фирмата производител на мебели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След доклада за разкрой е последният влизащ в производството на мебели документ, който съдържа информация за етикетите и детайлите. Чрез тях всеки един мебелист бързо и лесно се ориентира кой е детайлът, какви са неговите размери, по коя страна е кантиран, какво е наименованието му, колко са бройките и други специфики спрямо нуждите на производството или типът мебел.

Нашият екип предлага и система за бързо разпознаване на детайлите по етикетите чрез генерирането на QR кодове. Чрез тях, с помощта на мобилно устройство, може да се показват чертежите и необходимата информация за мебелното изделие, без да бъде разпечатвано на хартия, което е екологично спрямо разхищението на материали. Съобразено с тенденциите към автоматизиране и модернизиране на всяко мебелно производство, това би било само печеливша стратегия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На финала се изработва и подробна монтажна схема в полза на клиента. С този документ вие улеснявате много клиентите си, чрез описването на всички компоненти в изделието, заедно с бройките им. Има изобразени инструментите, които ще са му нужни за сглобяването на мебела, последователността на детайлите и друга полезна информация.

Всички документи от КТД се изработват брандирани с логото на фирмата производител, за която са съставени те. При предварителен разговор, се уточняват нужните документи, като може да се добавят още: опаковъчни листи, етикети за пакети, разходни норми и други.