Сертификатът удостоверява, че системата за управление на качеството, по която работим съответства с изискванията на ISO 9001:2015…Read More