Webit.Festival Europe 2018

Подпомогнахме участието на Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” в събитието за инновации и технологии Webit.Festival Europe 2018. Всеки на изложението имаше възможност да посети шатрата на ВСУ “Черноризец Храбър” и да се наслади на иновативното портфолио, което създадохме за тях чрез най-новите на пазара автономни очила за виртуална реалност Oculus GO

Съвместният VR проект е с името “See the future through our eyes”, вдъхновено от слогана “Go outside of the box”.

Бяхме поканени от Oblak.bg да участваме в дискусионния панел на тема “Cloud and tech innovations for SMES in Bulgaria” в шатра Bulgaria Digital Summit. Колегата ни Емил Личев представи становището си по темата.

ВСУ – Варненският свободен университет ще участва със собствен щанд в юбилейното десето издание на Webit.Festival Europe

Webit – Speaker – Emil Lichev